Zápis 2022/2023

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K 1. 9. 2022

Ředitelka Mateřské školy Jasenná oznamuje,
že zápis dětí pro školní rok 2022 – 2023
se uskuteční v termínu 12. 5. 2022

v čase od 10 – 16 hodin

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

  1. Osobním předáním v mateřské škole
  2. Do datové schránky školy – 7v94gmn
  3. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /nelze prostým podpisem/ –
    skolka.jasenna@seznam.cz

Dokumenty, které je nutné doložit k přijetí žádosti:

  1. Vyplněný formulář žádosti, jejíž součástí je potvrzení pediatra o očkování dítěte
  2. Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
  3. Rodný list dítěte – kopie
    Žádost o přijetí si můžete vyzvednout po telefonické domluvě i osobně v MŠ

Jasenná a to 19. – 20. 4. 2022

V případě bližších informací kontaktujte ředitelku školy na tel. 773 607 121

V období od 2. do 16. 5. 2022 nemohou podat žádost k zápisu cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1. písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR (uprchlíci) s místem pobytu v obci Jasenná.

 Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 27. 6. od 10 – 15hodin.

Informace ke stažení zde.

Formulář ke stažení zde.