Desatero pro rodiče

Vážení rodiče,
předkládáme Vám materiál „Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku“, které vydalo MŠMT pod č. j. 9482/2012-22.


1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Desatero pro rodiče je materiálem MŠMT.
V celém znění je k dispozici na webových stránkách MŠMT.