Berušky

Berušky:

Paní učitelky:  Jana Šašinková, Irena Karásková 

Asistent pedagoga Jana Kovářová

Třídu BERUŠEK navštěvuje 25 dětí – 10 dívek a 15 chlapců . Převážně předškoláci ve věku 4 – 7let. Je to naše „velká třída“, ve které se ráno všichni scházíme  a odpoledne zase rozcházíme. Ke třídě náleží prostorná šatna a koupelna.  U dětí podporujeme klidnou, veselou a přátelskou atmosféru. Vycházíme z individuálních potřeb dětí, rozvíjíme jejich samostatnost, sebedůvěru a sebe jistotu. Děti mají dostatek hraček a didaktickýh pomůcek pro vzdělání. Rádi maluje, zpíváme u klavíru, tančíme i cvičíme a to nejen ve třídě a na zahradě, ale i v tělocvičně ZÁKLADNÍ ŠKOLY JASENNÁ. Zaměřujeme se na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Vypracováváme pracovní listy, trénujeme – uvolňujeme ručku pro správný úchop tužky při grafomotorice. Hravou a nenásilnou formou se připravujeme na vstup do základní školy.

14269893_10202285247209901_1782814672_n