Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2024

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.  (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamuji zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, Read More …

Plán akcí naleznete v kalendáři

Vážení rodiče, na pravé straně naleznete kalendář s akcemi, které děti v mateřské škole čekají. Dny s akcemi jsou označené červenou tečkou. Po kliknutí na den se Vám akce a informace k ní zobrazí. Pokud vyhledáváte v mobilu, je kalendář v spodní části stránky pod projekty a adresou mateřské školy. Nebo jej naleznete v sekci Read More …

Elektronický předzápis a osobní zápis do Mateřské školy Jasenná, okres Zlín, p.o. pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,  Zápis do naší mateřské školy má 2 fáze: Elektronický předzápis, který se bude konat v období od 1. 4. do 28. 4. 2024 (není povinný) Řádný zápis, na který se s dítětem dostavíte osobně v termínu 9. 5. 2024 od 9:00  do 16:00hodin, přestávka od 11:30 do 12:00hodin (je povinný). ZÁPIS KROK ZA KROKEM krok Read More …