Denní program

6:30 –  8:00
– doba určená pro příchod a předání dětí, volné, spontánní, zájmové, řízené činnosti dětí, pohybové hry

8:00 – 8:30
– hygiena a svačinka, ovoce

8:30 – 9:30
– volné spontánní a zájmové činnosti
– řízené činnosti a aktivity zaměřené výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj v souladu se školním a třídním vzdělávacím programem

9:30 – 10:00
– Ovocná přesnídávka (ovoce, pitný režim), osobní hygiena, příprava na pobyt venku

10:00 – 11:30
– Pobyt venku, kde probíhají činnosti a aktivity zaměřené na seznamování s přírodou, s přírodními jevy s okolním světem a činnosti s důrazem na pohybové aktivity (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy

11:30 – 12:20
– oběd a osobní hygiena dětí – čištění zoubků, příprava na odpočinek

12:20 – 14:15
– četba pohádek, příběhů, klidové činnosti, poslech relaxační hudby, odpolední spánek dětí respektující rozdílné potřeby, individuální práce s dětmi

14:15 – 14:30
– osobní hygiena, odpolední svačinka

14:30 – 16:00
– volné či individuální činnosti dětí zaměřené především na hry, pohybové aktivity, v případě pěkného počasí hry na školní zahradě
doba pro přebírání dětí zákonnými zástupci