Povinně zobrazované údaje

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Mateřská škola Jasenná, okres Zlín, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Obec Jasenná

3. Organizační struktura

Mateřská škola Jasenná, okres Zlín, příspěvková organizace

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Jasenná, okres Zlín
Jasenná 255
763 12 Vizovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Jasenná, okres Zlín
Jasenná 255
763 12 Vizovice

4.3 Úřední hodiny

Úterý –   12:00 – 15:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Ředitelna: 773607121

4.6 Adresa internetové stránky

http://jasenna-skolka.8u.cz/

4.7 Adresa e-podatelny

skolka.jasenna@seznam.cz

4.8 RED IZO

600113329

4.9 Datová schránka

7v94gmn

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 181714634/0300

6. IČ

70981230

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program – k dispozici v ředitelně školy

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2020 je uveden ZDE.

Rozpočet pro rok 2021 je uveden ZDE.

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při podání

11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v ředitelně školy nebo pomocí datové schránky.

12. Formuláře ke stažení

Evidenční list pro dítě v MŠ – zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva MŠ Jasenná 2020