Elektronický předzápis a osobní zápis do Mateřské školy Jasenná, okres Zlín, p.o. pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, 

Zápis do naší mateřské školy má 2 fáze:

  1. Elektronický předzápis, který se bude konat v období od 1. 4. do 28. 4. 2024 (není povinný)
  2. Řádný zápis, na který se s dítětem dostavíte osobně v termínu 9. 5. 2024 od 9:00  do 16:00hodin, přestávka od 11:30 do 12:00hodin (je povinný).

ZÁPIS KROK ZA KROKEM

  1. krok – ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS NEPOVINNÝ 

Termín: od 1. 4. do 28. 4. 2024 pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít elektronického předzápisu. Na webu: http://www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a zaregistrovat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/jasenna

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout. 

Den zapsání v elektronickém předzápise není rozhodující pro přijetí dítěte, pro přijetí jsou rozhodující kritéria přijetí, které naleznete v přílohách.

Vyplněnou přihlášku si vytiskněte, podepište a nechte potvrdit u lékaře a přineste s sebou k řádnému zápisu.

V elektronickém předzápisu si také můžete rezervovat přesný čas osobního zápisu.

  1. krok ŘÁDNÝ ZÁPIS, POKUD MOŽNO S DÍTĚTEMPOVINNÝ

Termín: 9. 5. 2024 od 9:00 do 16:00hodin, přestávka od 11:30 do 12:00hodin (přednost mají rodiče, kteří si v elektronickém předzápisu rezervovali čas osobního předání dokumentů), ostatní musí vyčkat frontu. V době od 9: 00 do 11:30hodin a od 14:30 do 16:00 hodin si rodiče s dětmi mohou prohlídnout třídy MŠ a také směřovat své dotazy na paní učitelky.

Je potřeba, abyste se na zápis osobně dostavili a ve škole předložili následující dokumenty:

  1. Vyplněnou přihlášku(buď z elektronického předzápisu nebo klasickou, kterou naleznete v přílohách), podepsanou (pokud rodiče vystupují v souladu, stačí podpis jednoho z rodičů) a s razítkem od lékaře.
  2. Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
  3. Rodný list dítěte – kopie

 Rodiče mají také možnost dokumenty k zápisu doručit do datové schránky školy – 7v94gmn

V období od 2. do 16. 5. 2024 nemohou podat žádost k zápisu cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1. písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR (uprchlíci) s místem pobytu v obci Jasenná.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 18. 6. 2024 od 10 – 16hodin.

V případě bližších informací kontaktujte ředitelku školy na tel. 773 607 121

Budeme se těšit na spolupráci.

Bc. Michaela Kovářová, ředitelka školy

PŘÍLOHY

  1. Jak na elektronický předzápis: 

2. Žádost o přijetí do MŠ pro rok 2024/2025:

3. Základní kritéria k přijetí: